Old Town (ฮอยอัน)
hoiana hoi an

เมืองฮอยอันตั้งอยู่บนแม่น้ำทูโบน (THE BON RIVE) ห่างจากเมืองดานัง มาทางตอนใต้ราวๆ 20 กิโลเมตร เมืองฮอยอันนับเป็นศูนย์ทาง การค้าที่สำคัญของฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะแม่น้ำทูโบนเป็นที่เป็นที่ตั้งหลักของเมืองนั้น ไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออก อีกทั้งยังมี ปากแม่น้ำที่ใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการเดินเรือ และคมนาคม จึงเป็นอีกสถานที่ ที่สามารถติดต่อค้าขายได้อย่างสะดวก

หนึ่งในไฮไลท์ในเมืองโบราณฮอยอันนั่นก็คือ สะพานญี่ปุ่น สร้างโดยคนที่ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่ มีการผสมผสานวัฒนธรรมของญี่ปุ่น - เวียดนาม เข้าไว้ด้วยกัน จึงถือเป็นสัญลักษณ์สถานที่สำคัญของเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่นสร้างเสร็จขึ้นเมือ ค.ศ. 1593 ซึ่งเปรียบเสมืองสะพานที่ข้าม จากญี่ปุ่นมายังเวียดนามนั่นเอง

วัดฟุกเกี๊ยน

วัดฟุกเกี๊ยน

วัดฟุกเกี๊ยน หรือสมาคมฟุกเกี๊ยน หนึ่งในสถานที่ที่เมื่อเดินทางมาเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอันแล้วจะพลาดไม่ได้ เป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพมา อยู่เวียดนามในช่วง พศ 2388-2428 นับได้ว่าเป็นสมาคมชาวจีนที่เก่าแก่ ที่สุดและใหญ่ที่สุดในเมืองฮอยอัน

เทศกาลโคมไฟ

เทศกาลโคมไฟ

เทศกาลโคมไฟ (FULL MOON LANTERN FESTIVEL) เป็นเทศกาลที่จะจัดขึ้น ในคืนพระจันทร์เต็มดวงทุกคือ ทั้งเมืองจะปิดไฟ และใช้โคมไฟแทน โดยนอก ช่วงเทศกาลนั้น ภายในร้านค้าในเมืองฮอยอันก็จะมีโคมไฟตามร้านข้างทาง คอยเปิดไฟเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย

เทศกาลโคมไฟ
บ้านโบราณ

บ้านโบราณ

บ้านโบราณ บ้านไม้สองชั้นที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในฮอยอัน โดยบ้านหลังนี้ มีอายุประมาณ 270 ปี ถูกผสมผสานสถาปัตยกรรมทั้ง 3 ชาติคือ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และมีคนพักอาศัยอยู่มาถึง 7 รุ่นเลยทีเดียว โดยเจ้าของบ้าน หลังนี้เป็นเศรษฐีเก่าของเวียดนาม ภายในบ้านจะมีห้องต่างๆไว้สำหรับแบ่ง การใช้งานถึง 4 ห้อง มีลานกว้าง ห้องนั่งเล่น และห้องรับแขกสำหรับพ่อค้า แม่ค้าคนจีน และลูกหลาน โดยบ้านแห่งนี้จะทำหน้าที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาแวะชมบ้าน และสถานที่สำคัญในฮอยอันอยู่เสมอ